Čini grupa proizvoda kojima se vrši sanacija prolivenih naftinih derivata, i raznih ulja na tvrdim površinama počev od benzinskih postaja pa do marketa. Set čine:

  • APSORBENT CS /za upijanje prolivenih tekućina/ 10 kg
  • BIOCRO PRO /odmašćivač opreme ,betona, asvalta/ 5 kg
  • PRSKALICA – 2litre / 1 kom
  • LOPATICA METALNA / 1 kom
  • METLICA SIRKOVA / 1 kom
Recent Projects
Kemoplat – D
Tehnička roba
EKOSOL EKSTRA